I tillegg hevder advokat Elden at søksmålet som den tidligere overgrepssiktede Jens Cilleborg Jensen (54) hadde anlagt mot statsadvokat Olav Helge Thue er trukket. Jensen saksøkte ham for uaktsomhet i tjenesten etter at Thue, som daværende politijurist, feilaktig tok ut en siktelse mot Jensen for seksuelle overgrep i 1994.

Jensen er siden fullstendig renvasket og gitt en erstatning på 1,3 millioner av Staten for uberettiget straffeforfølgning.

— Vi er svært godt fornøyd med at saken nå er trukket, og anser dette som en fullstendig frifinnelse av Thue, sa hans advokat John Chr. Elden fredag til Nettavisen.

- Har ikke gjort noe galt

Overfor Bergens Tidende bekrefter Elden at han anser at Thue nå er frifunnet for enhver skyld.

— Klienten min har ikke gjort noe kritikkverdig. Siktelsen virket rimelig med de bevisene som forelå i saken på det tidspunktet. Det ville være helt feil om en polititjenestemann skulle bli stilt for retten for å ha gjort jobben sin, sier Elden.

Advokat Ove Aurstad har vært Jens Cilleborg Jensens prosessfullmektige i hele erstatningssaken. Han fatter ikke hvordan Elden kan betrakte forliket som en frifinnelse av Thue.

— Det er tull og tøys og fullstendig usaklig at Thue er frifunnet for uaktsomhet i tjenesten. Vi mener fortsatt at han tok ut siktelse mot Jensen stikk i strid med de medisinske opplysningene som forelå. Det sier vel også seg selv at Staten ikke gir millionerstatning i saker sånn helt uten videre, sier Aurstad når han får referert Eldens uttalelser.

- Lite skjønnsomt av Elden

Da Jensen tidligere i år inngikk forlik med Staten ved Justisdepartementet, gikk en del av avtalen ut på at Jensen også skulle inngå forlik med åtte polititjenestemenn som han hadde saksøkt. Det innebar at sakene ble droppet, og at begge parter dekket sine egne saksomkostninger.

— Syv av disse gikk med på den avtalen, men Olav Helge Thue ville at Jensen skulle dekke hans utgifter. Det var selvfølgelig helt uaktuelt, med tanke på hvilke belastninger han har påført Jensen, og i august gikk også Thue med på forliket, forteller Aurstad.

— Hva syns du om Eldens uttalelser?

— Jeg må si at jeg reagerer ganske kraftig, og jeg syns ikke det er særlig skjønnsomt av Elden å uttale seg slik som han gjør, sier Aurstad.

Thue glad på Jensens vegne

Statsadvokat Olav Helge Thue uttrykker at han er glad for at Jensen har fått erstatning, men presiserer at ikke har noe å si på Eldens fremstilling av forliket mellom Jensen og ham.

— Jeg deler Eldens syn på saken. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken i kveld, sier Thue til BT.

fakta/Jensen-saken

  • Jens Cilleborg Jensen (54) i Nordfjord ble i august 1994 anmeldt av en 18- årig jente for å ha vold- tatt henne minst åtte ganger, og mishandlet henne på det groveste. Voldtektsanmeldelsen mot Jensen ble henlagt i august 1995.
  • Etter langvarig press, fikk Jensen sin sak henlagt som intet straffbart forhold i 1997. Han fikk 250.000 kroner i erstatning av staten i 1997.
  • I september 2000 innrømmet kvinnen at sexanklagene mot Jensen var falske, og hun ble dømt til ni måneders fengsel.
  • I mai ble Jensen tilkjent 1,3 millioner kroner i erstatning av Staten. Han fikk også en skriftlig beklagelse for lidelsene han er påført.