– I praktisk talt alle de sju justismordsakene jeg har vært inne i, har vi hatt viktige dokumenter som ikke har vært tilgjengelige for alle aktører. De har vært lagt til side med en eller annen begrunnelse, sier Sandberg til NRK.

Han mener bestemt at flere justismord kunne vært unngått dersom vi hadde hatt større åpenhet rundt dokumenter i straffesaker.

Justisminister Knut Storberget (Ap) er imidlertid skeptisk til å endre regelverket. Han mener svensk og norsk praksis ikke uten videre kan sammenlignes.

– Norge har betydelig åpenhet, blant annet når vi behandler sakene i retten. Jeg mener det er der vi også skal sikre at vi har mest mulig åpenhet, for det er der beslutningene faktisk tas, sier Storberget.

Fritz Moen som døde i 2005, ble dømt og sonet til sammen 18 år i fengsel for drap på to kvinner i 1976 og 1977, men ble i 2004 og 2006 frikjent for drapene. Sandberg mener justismordet på Moen kunne fått et helt annet utfall med større åpenhet rundt saksdokumentene.

– Da ville helt åpenbart viktig informasjon vært brakt fram for offentligheten som den dømmende rett aldri fikk høre noen ting om, og som er observasjoner som det ikke er mulig å forene med tiltalebeslutningen mot Fritz Moen, sier Sandberg.