• Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin ved Rettsmedisinsk institutt ved UiO mottok i 2008 totalt 1001 anmodninger om ulike sakkyndige oppdrag.
  • 913 av dem var rettsmedisinske obduksjoner, 12 åstedsundersøkelser, 39 klinisk rettsmedisinske undersøkelser og 37 sakkyndige uttalelser.
  • Etter likundersøkelser utarbeides en foreløpig rapport som faxes til oppdragsgiver samme dag.
  • Som oftest tar det flere uker og gjerne måneder før svar på alle tilleggsundersøkelser foreligger og den endelige rapporten er sammenstilt.
  • Den største oppdragsgiveren var Oslo politidistrikt som begjærte 395 undersøkelser.