• Budsjettavtalen med Arbeiderpartiet sier at vi skal opprette 10 helsesøsterstillinger. Der står ingenting om hvor de skal jobbe, sier byråd Trude Drevland (H).

Med dette utgangspunkt har byrådsavdeling for helse og omsorg lojalt oppfylt budsjettavtalen, mener byråden.

BT skrev i går at bare halvparten av de nye helsesøster-stillingene var gått til skolene. Resten av helsesøstrene jobber på helsestasjonene. Aps Jarl Høva karakteriserte det som avtalebrudd.

Aps gruppeleder Terje Ohnstad fastholder at Ap mente skolehelsetjenesten. — I ettertid innser jeg at vi ikke var presis nok i teksten, sier han.

Høyres gruppeleder Hilde Onarheim bekrefter at Ap var opptatt av skolehelsetjenesten. - Dette viser at vi i budsjettforhandlingene må være mer presise i formuleringene, skriver hun i en e-post.

Det er bystyrepolitikerne som forhandler og vedtar budsjettet, mens byrådet driver kommunen.

Byråd Trude Drevland sier til BT at hun nå vil se på muligheten for å ordne opp i helsesøster-saken, slik at resultatet ble slik bystyret ønsket.

— I realiteten dreier det seg om et fåtall stillinger, sier Drevland.