— Hordaland er det fylket i landet som vil bli hardest rammet etter hvert som Stoltenberg-regjeringens politikk begynner å virke. Det er særlig eksportnæringene som må belage seg på hardere tider. Husk at 150.000 arbeidsplasser er meget følsomme for konkurranse, mener Høyre-representanten fra Hordaland som nå er medlem av næringskomiteen i Stortinget.

Tirsdag fremførte han en del av disse advarslene i budsjettdebatten om næringspolitikken neste år.

— Dette vil selvsagt bli oppfattet som ren skremselspropaganda, og en forlengelse av valgkampen fra din side?

— Nei, for alt det jeg her sier kan dokumenteres. Det blir økende press på renten og kronekursen etter hvert som offentlige utgifter stiger. Det har også Finansdepartementet slått fast, så det er slett ikke propaganda fra min side. Dessuten har NHO rettet kraftig advarsel mot regjeringens økonomiske politikk.

Med 11 milliarder kroner i økt skatt i forhold til Bondevik-regjeringens forslag, inkludert innføring av utbytteskatt, redusert avskrivningssats, kutt i Forskningsfondet og i bevilgningene til Innovasjon Norge blir rammevilkårene for næringslivet merkbart forverret neste år.

— Når SV samtidig ivrer for 6 timers arbeidsdag og at de ansatte skal ha 40 prosent innflytelse på generalforsamlingene, er det dessuten skapt usikkerhet om eierskapet. Utlendinger vil føle økt risiko ved å investere her. Alt dette jeg her nevner vil stimulere eierne til utflagging.

— Men norsk næringsliv er jo svært robust for tiden og har mye «å gå på»?

— Ja visst er det robust. Men vi skal bare gå tre-fire år tilbake for å finne en helt annen virkelighet. Da opplevde vi storstilt utflagging med bl.a. betydelig etablering i Baltikum. Det kan lett skje om igjen.

— De to utspillene du nevnte fra SV har ingen støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og er dermed dødfødt?

— Det vet ingen. Selv om Jens Stoltenberg foreløpig har sagt nei til 6 timers dag, må vi regne med at fagbevegelsen vil holde kravet ved like og ta det opp som en del av tarifforhandlingene, sier Torbjørn Hansen til Bergens Tidende.