KJETIL OLSEN

Aktoratet mener at Schumann møtte en kamerat, og at han betrodde seg til denne kameraten, noen dager etter NOKAS-ranet i Stavanger.

Dette møtet skjedde i Oslo. Schumann innrømmer at han traff kameraten rundt 12. april i fjor.

Schumann fortalte i retten at han og kameraten snakket om ranet i Stavanger.

— Alle snakket om den saken der. Det var en voldsom mediedekning, sa 39-åringen fra vitneboksen.

Han innrømmer at han ga kameraten flere detaljer fra dødsranet.

— Jeg visste jo en del. Toska hadde blant annet fortalt at politiet skjøt først, og at det var "helt vilt nedpå der", fortalte Schumann, som på det tidspunktet skal ha hatt behov for å snakke med noen.

— Jeg hadde ligget i dekkleiligheten i én uke og følte meg rimelig etterlyst. Jeg var preget av alvoret, og fortalte det jeg hadde av opplysninger, fortalte han i retten i dag.

Kameraten, som på forhånd fikk vite at Schumann tenkte på å være med på noe i Stavanger, er et veldig viktig vitne for aktoratet. Kameraten skal ha oppfattet samtalen med Schumann som en tilståelse fra Schumanns side.

39-åringen hevder derimot at han var i Oslo ransdagen, og at han kun gjengav detaljer han hadde fått fra David Toska overfor kameraten.

— Tror du han kan ha tenkt at dette var selvopplevd fra din side, spurte aktor, statsadvokat Arild Dommersnes.

— Ja, jeg sitter med det inntrykket nå, ja. Der og da hadde jeg derimot ingen forståelse av det. Men han visste jo at jeg bodde i Stavanger, at jeg var i Stavanger i perioder.

— Men hvorfor sa du ikke at du hadde trukket deg fra ranet?

— Dette er jo en god venn av meg, så lenge jeg ikke sier noe om det, så...

— Så dere snakket altså om ranet?

— Ja, om det som sto i mediene, ja. Jeg hadde jo noe informasjon fra Toska, og det stemte jo ikke helt med det som sto i mediene alt sammen.

— Er det ikke litt pussig at du fortalte NN (redaksjonens anonymisering) at du var blitt invitert med på ran?

— Vi har jo kjent hverandre i 20 år, så jeg synes ikke det, svarte Schumann, som fra vitneboksen medgav at han nå skjønner at kameraten kan ha fått inntrykk av at han var med NOKAS-ranet.

— Men var det ikke viktig for deg å fortelle at du ikke var med, ville dommer Helge Bjørnestad vite.

— Jeg var preget av situasjonen. Jeg hadde blant annet ligget lenge i skjul. Men i ettertid ser jeg jo dette.

I RETTEN: Kjell Alrich Schumann.