Det fastslår OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. De hevder at Norges Bank, som er investor av Oljefondet, ikke ville samarbeide da de ble klaget inn for brudd på menneskerettighetene.

— Vi kritiserer også Norges Bank for å mangle åpenhet om hvilke system de har for å vurdere hvorvidt det kan forekomme brudd på menneskerettighetene i selskapene de investerer i, sier jusprofessor Hans Petter Graver, som er leder i OECDs kontaktpunkt.

KRITISK: - Vi synes det er spesielt beklagelig at Norges Bank og Oljefondet, som er en av verdens største investorer, ikke respekterer de retningslinjene som norske myndigheter har forpliktet seg til å følge, sier jusprofessor Hans Petter Graver, leder av OECDs kontaktutvalg.
Scanpix

Første klage til OECD

Det er Forum for miljø og utvikling som har klaget Norges Bank inn for det norske OECD-kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv. Det er første gang Oljefondet har blitt klaget inn til OECD.

Klagen omhandler investeringen i det koreanske stålselskapet Posco, som er anklaget for omfattende brudd på menneskerettigheter i sin virksomhet i India. En lenge planlagt utbygging av et stålverk i India vil ramme 20.000 mennesker, ifølge klagerne.

Norges Bank har gjennom Oljefondet investert over 1,4 milliarder kroner i Posco.

Avviser kritikken

Norges Bank mener at klagen burde vært avvist av det norske kontaktpunktet. De mener at de som minoritetsaksjonær ikke er omfattet av OECDs retningslinjer.

— Vi har likevel samarbeidet med det norske kontaktpunktet i behandlingen av saken. Vi har svart på spørsmål som har blitt stilt, og bidratt med våre vurderinger, heter det i en pressemelding fra Norges Bank.

- Spesielt beklagelig

Professor Graver avviser at minoritetsaksjonærer ikke er omfattet av OECDs regelverk.

— Vi synes det er spesielt beklagelig at Norges Bank og Oljefondet, som er en av verdens største investorer, ikke respekterer de retningslinjene som norske myndigheter har forpliktet seg til å følge, sier han.

Ikke nok å unngå barnearbeid

Sekretariatsleder i OECDs kontaktpunkt, Hege Røttingen, sier at mangelen på samarbeid fra Norges Bank i seg selv er et brudd på OECDs retningslinjer for multinasjonale selskap.

— Men i tillegg har vi funnet andre brudd. De har ikke en helhetlig strategi for hvordan de skal håndtere mulige brudd på menneskerettighetene i selskapene de investerer i, sier Røttingen.

— At de har en strategi for hvordan de skal håndtere barnearbeid, er ikke tilstrekkelig. Menneskerettigheter er ikke en a la carte-meny som man står fritt til å velge og vrake fra, sier hun.

Ikke vurdert selve investeringen

OECD har ikke vurdert om den omstridte investeringen i det koreanske stålselskapet faktisk representerer et brudd på menneskerettighetene.

— Det har vi rett og slett ikke fått nok opplysninger til å kunne gjøre, sier jusprofessor Hans Petter Graver.