— Varslingen er ikke god nok, og den er ikke på samme nivå som den er i for eksempel alpelandene eller i Nord-Amerika, sier skredekspert Kjell Brattlien ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) til NRK.

180 personer har mistet livet i snøskred i Norge siden 1972.

I dag er det Meteorologisk institutt som melder om skredfare her i landet, men de melder bare ifra når skredfaren er «stor» eller «meget stor».

Brattlien mener de norske varslene er lite til hjelp når man skal ut på tur.

— De fleste som mister livet i snøskred, omkommer ikke når det er opplagt farlige forhold, slik det er nå på Nordvestlandet. Dødsulykkene skjer det er lumske forhold nede i snødekket og fint vær. Derfor er det helt nødvendig at vi beskriver graden av skredfare riktig, også når det ikke er stor skredfare, sier han.

Direktør Anne Britt Leifseth i Norges vassdrags- og energidirektorats skred- og vassdragsavdeling er enig i at varslingen er for dårlig, men et nasjonalt varslingssenter på linje med det som finnes i alpelandene er foreløpig ikke aktuelt.

— Vi ser at det kan være behov for å få til et varsel som også kan dekke alle faregrader, ikke bare «stor» og «meget stor», sier Leifseth. -