Svenske Jusuf Hani, som er en kamerat av Ikmet Kodzadziku, har vært siktet for ranet og etterlyst siden kort tid etter ranet. Kodzadziku ble pågrepet allerede dagen etter anslaget mot Nokas.

Til tross for at Hani ikke er pågrepet, legger dommerne til grunn at han var en av de syv ranerne som var inne i tellesentralen under ranet. Bevisene som er brukt mot Kodzadziku, vil også bli brukt dersom Hani noen gang blir pågrepet. Kodzadziku har nemlig ikke lagt skjul på at de to var i Stavanger sammen, noe også en rekke overvåkingsbilder viser.

Lagmannsretten mener David Toska, Erling Havnå, Metkel Betew, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen og Jusuf Hani var inne i tellesentralen for å plukke penger. I tillegg kommer en syvende raner, som dommerne ikke navngir i sin oppsummering av hendelsesforløpet. Det er imidlertid ikke særlig tvil om at fagdommerne mener dette må ha vært Thomas Thendrup, som ble frikjent av juryen.

Fagdommerne satte denne kjennelsen til side, og mener det er utvilsomt at Thendrup er skyldig i ranet. Siden det er avklart gjennom en rekke forklaringer hvem de fire ranerne som holdt vakt ute var, må Thendrup ha vært sistemann inne i tellesentralen, hvis en skal tro fagdommerne.