— Denne saken er bygget 95 prosent på Lars Grønnerøds forklaring, og fem prosent på Kristin Kirkemo Haukelands forklaring. Aktor hevder at Lars Grønnerød ikke har fortalt alt han vet. Det er jeg helt uenig i. Og ikke bare det: Lars Grønnerøds forklaring er bærebjelken i aktoratets sak. Dette må selvsagt få betydning for straffeutmålingen, sa Wiik Sørvik.

Han mente også at Lars Grønnerød må få mildere straff, fordi han sto i et avhengighetsforhold til Kristin Kirkemo Haukeland da drapene ble planlagt og våpen anskaffet.

— Jeg oppfatter aktor slik at det straffemessige taket nås uansett, fordi det dreier seg om et trippeldrap. Men retten kan ikke se bort fra en individuell vurdering av hver av de fire. Da er rollefordelingen viktig, og Lars Grønnerød var kun et redskap, sa Steinar Wiik Sørvik. (NTB)

DRAPSDØMT: Lars Grønnerød.