Helsepersonell i den norske hurtigreaksjonsstyrken (QRF) i Mazar-e Sharif i Nord-Afghanistan betjener rutinemessig mitraljøser som er montert på styrkens terrenggående kjøretøy, skriver Nettavisen.

Denne praksisen strider imidlertid mot Gènevekonvensjonen, mener generalsekretær Trygve Nordby i Norges Røde Kors. Organisasjonen understreker at sanitetspersonell som bærer emblemet, enten det er det røde korset eller den røde halvmånen, har en spesiell beskyttelse under konvensjonen.

– Alvorlig krenkelse

Bærer helsepersonell såkalt genferkors, skal våpen bare brukes i selvforsvar, samt for å beskytte sårede og pasienter.

– Dette er en meget alvorlig krenkelse av Gènevekonvensjonen, sier Trygve Nordby til NRK.

Han sier praksisen er en alvorlig krenkelse av Røde Kors-emblemets nøytralitet, og understreker at ingen som bærer våpen og bruker dem offensivt, skal kunne bruke disse emblemene. Emblemene er til nettopp for å beskytte sårede og sivile, presiserer han.

Ifølge oberstløytnant John Inge Øglænd ved Fellesoperativt hovedkvarter i Forsvaret har forsvarsledelsen nå nedlagt forbud mot at leger på oppdrag i krigssoner bruker våpen offensivt.

Svekker sikkerheten

– Vi er glad for at forsvarsledelsen endrer praksis, men dette skulle de vite på forhånd, sier Nordby. Han mener en slik krenkelse vil være med på å svekke beskyttelsesemblemet i hele verden og dermed svekke sikkerheten for sivile og sårede.

– Vi vil ta opp dette med forsvarsledelsen umiddelbart, sier Nordby som legger til at Norges Røde Kors i år har fremmet en særskilt resolusjon som skal styrke denne beskyttelsen.

I AFGHANISTAN: Dette illustrasjonsfotoet viser en norsk soldat i Afghanistan.