— Video fra banken viser at en av ranerne kunne ha vært mørk, sa aktor Arild Dommersnes.

Betew er fra Eritrea, og er den eneste av de tiltalte som er mørk i huden.

Betews DNA-profil er funnet på drapsvåpenet, og Dommersnes holdt dette frem som det viktigste beviset mot Betew, selv om det er klart at DNAet fra Betew ikke er avsatt under selve ranet.

— Vi vet at raneren som skjøt Klungland ikke var farget. Men Betew må ha tatt i våpenet før eller etter ranet, sa Dommersnes.

Han mener at bevisene mot Betew er mange, og viste til at Betew knyttes til alle de tre leilighetene påtalemyndigheten mener er brukt som dekkleiligheter, og at han før ranet var flere ganger i Stavanger.

Dommersnes brukte også mye tid på å styrke troverdigheten til et vitne som er dømt for å ha oppbevart 2,1 millioner kroner av ransutbyttet. Penger han hevder stammer fra Betew. Betews advokat Marius Dietrichson har gjentatte ganger under rettssaken forsøkt å svekke troverdigheten til dette vitnet.

Betew har ikke erkjent straffskyld, og sier at han var i Oslo ransdagen. Han har erkjent å ha kjøpt fire skuddsikre vester for David Toska.

— Men dersom den som kjøpte vestene ikke var med på ranet, ville han jo forstå hva de var brukt til så snart nyheten om ranet var kjent. Da ville han være en betydelig sikkerhetsrisiko, sa Dommersnes.