TRON STRAND

HANS K. MJELVA

Det mener opposisjonspartiene, etter at Jens Stoltenberg fjernet en av partiets viktigste politikere fra Stortinget.

Regjeringen høster kritikk fra opposisjonen etter at Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fredag ble utnevnt til statssekretær og stabssjef på Statsministerens kontor.

Schjøtt-Pedersen går fra vervet som leder av finanskomiteen og nestleder i partiets stortingsgruppe. Hans jobb som statssekretær blir i hovedsak å få regjeringspartiene på Stortinget til å trekke i samme retning som regjeringen.

Rent konstitusjonelt og formelt er det ingenting å utsette på at en stortingsrepresentant blir hentet til en jobb som statssekretær.

– Jeg reagerer på at dette i realiteten innebærer å redusere betydningen av å sitte på Stortinget. Stortinget krympes ved at det må gis permisjon til en valgt representant for at denne skal inneha en underordnet politisk stilling. Dette gjør vervet som stortingsrepresentant mindre verdt, noe jeg er sterkt kritisk til, sier venstreleder Lars Sponheim.

Regjeringens ryddegutt

– Dette handler om å disiplinere egne politikere, og må ses på som et grep for å forsøke å få orden i rekkene. Schjøtt-Pedersen er ikke kjent som en person som inviterer til samtale, han slår snarere i bordet for å få til disiplin, sier Lars Sponheim.

Høyre-leder Erna Solberg sier at det i regjeringen Bondevik ble besluttet at ingen stortingsrepresentanter skulle hentes inn som statssekretærer.

– Vår holdning var ganske enkelt at det er noe man ikke lenger gjør, nettopp for ikke å redusere Stortingets betydning, sier Solberg.

Hun påpeker at dette tidligere var vanlig – ikke minst på 1980-tallet.

Også Frp-formann Siv Jensen mener regjeringen her degraderer stortingsarbeidet.

– Dette er et kraftig signal om at de ikke bryr seg så mye om hva Stortinget mener, sier hun.

Ingen stedfortreder

En statssekretær er rangert etter statsråden i hierarkiet til departementene, og fungerer i realiteten som en slags visestatsråd i det daglige arbeidet når det gjelder behandlingen av politiske saker. Men en statssekretær kan aldri erstatte en statsråd, og aldri representere en statsråd formelt – for eksempel i statsråd på Slottet.

En statssekretær kan uttale seg om politiske saker i departementet, men kan bare holdes ansvarlig overfor sin egen sjef – i dette tilfellet statsminister Jens Stoltenberg.

En statssekretær har ingen formell rolle å spille i forhold til Stortinget. Stortinget forholder seg bare til en person i et departement – og det er statsråden. Statsråden er politisk ansvarlig for alt det departementet gjør.

– En spennende jobb

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen skal ha en samordningsfunksjon både internt i regjeringen, i forholdet mellom regjeringen og de tre partienes stortingsgrupper og i forhold til regjeringen og de tre partienes partiorganisasjoner. Det er meningen at statsministeren skal bruke mindre tid på denne samordningen som er meget krevende, både politisk og tidsmessig, i trepartiregjeringen.

Schøtt-Pedersen er ikke utventet uenig i at hans overflytting reduserer betydningen av å sitte på Stortinget.

– Jeg takket ja til denne jobben fordi den var spennende og utfordrende, sier han.

– Er din nye stilling en erkjennelse av at det var mer krevende å få stortingsgruppene til å gå i takt med regjeringen?

– Nei, jeg vil ikke si det slik. Nå har Lars Erik (Flatø, avtroppende stabssjef, red.mrk.) i løpet året bygd opp ett system som synes å fungere stadig bedre. Så når han ønsker å gå over i en annen funksjon, ønsket statsministeren samtidig en sterkere politisk samordning, sier Schjøtt-Pedersen.

Bjelland, Håvard