Dermed kan vi fortsatt se frem til å feire jul, påske, himmelfart og andre høytider som vi knytter til Jesu liv og kristendommen. Men ellers vil det bredt sammensatte utvalget gjøre Norge mest mulig nøytralt i tros— og livssynspørsmål, uten å fornærme eller provoserer noen. Mandag la de frem sin innstilling til kulturminister Hadia Tajik.

Helligdager hellige

— Vi har ingen forslag om å endre på dagens helligdager, sa utvalgets leder Sturla Stålsett til BT i dag. Vi spurte ham om det er problematisk at nesten alle våre fridager er knyttet til en religion, den kristne.

Men det så han ikke som noe problem. Det var heller ikke tema å fjerne kristne helligdager, eller utvide antallet fridager med eventuelt muslimske og jødiske helligdager. Utvalget har vurdert et forslag om at alle kan disponere en egen konto for helligdager, og ta fri etter eget behov. Men dette vil ikke ivareta behovet en del felles fridager, som Stålsett synes er en samfunnsverdi i seg selv.

To dager fri

Utvalget mener det er tilfredsstillende med to ekstra fridager til alle som ikke er medlem i Den norske kirken. Dette er en rett som ble innført for tredve år siden, og som særlig skoleelever og studenter benytter seg av. Arbeidsgiverer er pliktig til å innvilge disse to fridagene, for eksempel i forbindelse med en pilegrimsreise. Men han kan kreve at de arbeides inn igjen, når det passer best for arbeidsgiveren. Og ingen kan kreve overtidsbetalt for denne jobbingen.

Det gamle begrepet helligdagsfreden skal vernes også i fremtiden, om Stålsettutvalget når frem her.