Ukemagasinet Memo blir felt for å ha brukt et foto av privatpersonen Ahmad Youssef El Youssef. Bildet viser klageren med knyttet neve i en demonstrasjon, som illustrasjon til en langt mer omfattende sak om innvandringsspørsmål. « – Frykter sosial bombe», står det ved fotoet av El Yossef, som sier i klagen at han fremstilles som en potensiell voldsmann.

PFU konkluderer også med at TV 2 Nettavisen brøt god presseskikk i flere nyhetsartikler der de kommer med en konstaterende redaksjonell beskyldning om at forsvarssjef Sverre Diesen har «gått bak ryggen på statsråden». Forsvarssjefen sier blant annet i sin klage at påstand om illojalitet er den alvorligste som kan fremsettes mot en embetsperson.