-— Avgjørelsen var helt og fullt min egen. Jeg gjør dette av respekt for min familie, meg selv og Politi-Norge, sier Sahl til NTB. Fem dager etter at han fikk skarp kritikk, men ingen personlig straff fra Riksadvokaten, tok Meløy-lensmannen beslutningen om å slutte i stillingen. Riksadvokaten ga Bodø politidistrikt en foretaksbot på 10.000 kroner for måten de håndterte en anmeldelse fra 16 år gamle Linn Charlott Nesblom. Sju uker etter ble hun drept av eks-kjæresten som hun hadde anmeldt for vold og trusler.

Tøff periode Saken vakte skarpe reaksjoner i Meløy. Kravet om lensmannens avgang kom både muntlig og i form av underskriftslister. -- Det siste halve året har vært en tøff og vanskelig periode for meg personlig. Folk i Meløy har både gitt meg støtte og kritikk. Jeg forstår at kritikken kom. Når jeg nå går av som lensmann etter 16 år, håper jeg at jeg kan få respekt for dette, sier Sahl til NTB. Han skal nå være tilsatt i en underordnet stilling som politispesialist ved Meløy lensmannskontor. Siden januar har Kjell Sahl vært beordret til tjeneste ved Bodø politistasjon, da politimester Bjørn Hareide grep inn for å "gjenreise tilliten" til politiet i nordlandsbygda. Samtidig ble lensmannsførstebetjent Edgar Skorbakk unndratt fra vakttjeneste ved lensmannskontoret og andre tjenestemenn kom inn. Både Sahl og Skorbakk fikk personlig kritikk fra Riksadvokaten.

Samtaler, ikke press Sahl skulle opprinnelig tilbake som lensmann fra 17. juli, men tok tenkepause etter Riksadvokatens påtegning. Han har vært i samtaler med politimester Bjørn Hareide før beslutningen om å fratre ble tatt. -- Jeg har ikke vært utsatt for noen form for press fra overordnede i denne saken. Fra før vet jeg at det både blir gode og dårlige dager i jobben ved lensmannskontoret. Nå håper jeg at det skal bli flere gode dager enn det jeg har hatt de siste seks månedene, sier Kjell Sahl til NTB. NTB