Støle muskler kan gi deg bedre hukommelse, viser en ny studie. Hjernen trenger melkesyre for å fungere optimalt og vi har alltid dette i blodet. Men, som alle stoltzenklatrere vet, når vi trener utskilles det mer.

— Melkesyre kan faktisk være et signal for dannelse av nye nerveceller og nervekontakter i hjernen, sier professor Linda H. Bergersen, til forskning.no.

Ny funksjon

Tidligere har man funnet at melkesyre, i likhet med sukker, er en energikilde for hjernen og dessuten nødvendig for læring og hukommelse.Den kan også virke beskyttende mot hjerneskader.

I Bergersens studie Brain and Muscle Energy Group ved Universitetet i Oslo viser det seg at hjernen til mus har egne mottakere for melkesyre.

Dette funnet representerer et stort skifte for oppfatningen av funksjonen melkesyre har i hjernen. Det tyder på at melkesyre har enda større betydning for hjernens funksjon og helsetilstand enn man har vært klar over.

Mot demens

UiO-professoren mener også at resultatene gir nye muligheter for å forebygge demenssykdom og kan være en forklaring på hvorfor folk som er fysisk aktive får senere utbrudd av Alzheimers sykdom. Man vet ikke sikkert at melkesyre er direkte årsak til at de som trener ikke rammes like tidlig.

Men andre studier har vist at det ikke er likegyldig hvordan melkesyre dannes.

— Kommer den fra fysisk trening, er det bra for hjernen, men hvis melkesyrenivået stiger som følge av for eksempel tykktarmskreft, er det ikke så bra, sier Bergesen.