– Byggmester Harald Langemyhr AS oppga høyere lønn enn reelt til Utlendingsdirektoratet (UDI) for å få polsk arbeidskraft til Norge, hevder Bygningsarbeiderforbundet.

Forskjellen er på flere tusen kroner mellom lønnen som den bedragerisiktede byggmesteren har oppgitt til UDI og lønnen avtalt med en polsk bygningsarbeider i en arbeidskontrakt som VG har fått kopi av.

– Vi utelukker ikke at det kan være flere slike tilfeller, sier ombud Jonas Bals i Oslo Bygningsarbeiderforbund til avisen. Han beskriver dobbeltføringen som bløff og dokumentforfalskning.

Engangstilfelle

Langemyhrs advokat John S. Gulbrandsen sier til VG at dette er et engangstilfelle som skyldes at en polsk arbeider ønsket redusert arbeidstid. Dermed ble også lønna redusert.

Han sier også at det 5. mai ble utbetalt 1,8 millioner kroner i overtid til arbeiderne som Oslo Bygningsarbeiderforening hevder har mellom 2 og 3 millioner kroner til gode i overtid.

Fredriksen gransker

Langemyhr er siktet for bedrageri av 28 millioner kroner av Oslo kommune knyttet til byggingen av Økern sykehjem. Tre av hans ansatte er varetektsfengslet.

Nå frykter også verdens rikeste nordmann, skipsreder John Fredriksen, at han er blitt lurt av byggmesteren.

Ifølge Aftenposten vil Fredriksen gjøre egne undersøkelser for å sjekke om hans familie er blitt lurt ved omfattende utbedringer av familiens landsted på Nøtterøy. Arbeidene pågikk i en årrekke og har kostet mange millioner kroner.

Anne Charlotte Schjøll