I går ringte flere til Bjørgvin bispedømmekontor for å melde seg ut i protest mot homofilivedtaket.

Kirkemøtet har vedtatt med 50 mot 34 stemmer å åpne for ansettelse av homofile prester.

130 prester har også skrevet under på oppropet Carissimi, der de krever alternativt tilsyn, dersom Kirkemøtet sa ja til homofile prester. 29 av disse er fast ansatte menighetsprester i Bjørgvin.

Vil møte prestene

— Jeg er selv veldig lei for det vedtaket Kirkemøtet har gjort. Nå vil jeg møte disse prestene. De skal på min regning få komme med sine spørsmål, sin uro, og vi skal diskutere hvor vi står og veien videre. Det skal ikke stå på meg å bruke det siste året jeg har igjen som biskop i Bjørgvin på dette. Det er heller en frykt for hvilken praksis den som skal etterfølge meg, vil legge seg på. De som har et annet syn i bispedømmerådet enn meg, vil også være svært varsomme med å gjøre endringer i strid med menighetenes ønsker.

To homofilisyn

Selv om spørsmålet om homofile prester i realiteten ble avklart på Kirkemøtet allerede torsdag, ble det en ny og lang homofilidebatt på Kirkemøtet i går. Vedtaket bekrefter at Den norske kirke legger seg på en praksis, der to syn på homofilt samliv blir sidestilt. Det er nå opp til de ulike bispedømmeråd om de vil ansette homofile prester eller ikke.

Biskop Hagesæther maner til samhold og ro i Kirken etter det endelige homofilivedtaket på Kirkemøtet i går.

Han strekker også ut en hånd til de mange prestene som har det vanskelig etter vedtaket. Han ber også innstendig om at ingen prester eller lekfolk gjør oppbrudd fra Kirken etter homofilivedtaket.

I debatten hevdet Frode Solemdal i Bjørgvin bispedømme at det er galt at motstanden mot vedtaket på Kirkemøtet er kompakt i Bjørgvin bispedømme.

— Det er mange som støtter og ønsker en ny holdning til homofili også i vårt bispedømme, ikke minst blant fotfolket. Jeg tror heller ikke dette vedtaket fører til store endringer i Bjørgvin. Jeg håper at alle i Kirken nå holder sammen, sa han.

Nei til ekteskapslov

Et forslag om å utrede muligheten for å kunne etablere såkalte valgmenigheter og åpne for alternativt tilsyn der prester som ikke har tillit til egen biskop, kan stå under tilsyn av en annen biskop, ble enstemmig oversendt til Kirkerådet for videre oppfølging. Hagesæther sier at han ikke tror alternativt tilsyn er noen farbar vei for prestene.

I går kveld vedtok også Kirkemøtet å be regjeringen trekke forslaget til ny kjønnsnøytral ekteskapslov. Det finnes ikke grunnlag for denne loven. I stedet bør man eventuelt forbedre loven om partnerskap, mener Kirkemøtet.

Junge, Heiko