Venstreleder og statsråd sier til Bergens Tidende at han er mektig lei opposisjonspartienes hang til å overstyre regjeringen. Han ber Stortinget selv finne ut om det er i samsvar med parlamentarismens idé.

— Det vi har opplevd er selvsagt mindretallsregjeringenes skjebne, og vi må være innstilt på å lide nederlag. Men vi har vært vitne til at arbeidsfordelingen mellom regjeringen og Stortinget flyttes nesten daglig. Vi opplever en uforutsigbarhet fra Stortingets side som er uholdbar, fordi den strider mot Grunnlovens idé om arbeidsfordeling mellom statsmaktene.

— Hva sikter du konkret til?

— Det er først og fremst kontroll- og konstitusjonskomiteens arbeidsmåte jeg har i tankene. Komiteen er blitt en ankeinstans for en lang rekke beslutninger av administrativ art som det aldri har vært meningen at Stortinget skulle ta stilling til, mener Sponheim.

Stortingets sekretariat?

— Det er et soleklart brudd på Grunnloven når man behandler regjeringen som om den er Stortingets sekretariat. Det er virkelig fare på ferde når endatil Arbeiderpartiet, med sin lange regjeringserfaring, er med på dette.

Det er for eksempel grunn til å reagere når partiet vil overprøve vår beslutning om å legge et av lokalkontorene til det nye Mattilsynet på et bestemt sted i Finnmark.

Vi ser det samme i ulike budsjettsaker. Det har nesten utviklet seg til en slags sport.

Slike utviklingstrekk er det på tide at Stortinget selv diskuterer grundig. Kontrollkomiteens oppgave må i hvert fall under lupen, fortsetter statsråden.

Lars Sponheim sparker direkte til Jens Stoltenberg:

— Det jeg her har pekt på har dessverre ikke utviklet seg til det bedre etter at han overtok som partileder. Tvert imot. Han har ikke tatt noe som helst ledergrep for å rydde opp i ansvarsfordelingen mellom Stortinget og regjeringen, mener Sponheim.

«Ansvarlig og stuerent»

Med erfaringer både fra den forrige og den nåværende Bondevik-regjeringen har Sponheim lært Frp stadig bedre å kjenne. Han mener at partiet både er blitt ansvarlig og stuerent og reagerer derfor på at mange fortsatt stigmatiserer partiet.

— Fremskrittspartiet har vært så lenge med i norsk politikk at det gradvis er blitt mer ansvarlig. Derfor har det også hatt stor innvirkning på norsk samfunnsutvikling. Eller sagt på en annen måte: Mye av utviklingen i samfunnet har Frp et ansvar for.

— Er Carl I. Hagens parti også blitt stuerent i venstrelederens øyne?

— Ja, selvsagt. Det er uakseptabelt å si at det ikke er stuerent. Det er jo et demokratisk parti. Men det betyr ikke at vi kan sitte i regjering sammen. Til det er den politiske avstanden for stor. Fra regjeringens side må vi forholde oss til Frp som til ethvert annet parti. Jeg er overhodet ikke ubekvem med å samarbeide med Frp i konkrete saker.

Og den stigmatiseringen av Frp som en del motstandere driver med reagerer jeg sterkt på, sier han.

Aldri vært så fornøyd før

— Men det er jo ikke alle i Venstre og KrF som liker at Frp fikk så stor innflytelse på statsbudsjettet?

— Til det vil jeg først svare at en BT-kommentator traff blink da han like etter budsjettforliket skrev at Frp var med på å sette et enda klarere sentrumspreg på budsjettet.

Dernest vil jeg minne om at jeg har hatt en finger borti mange budsjetter siden jeg kom på Stortinget i 1993. Men jeg har aldri vært så fornøyd med noe budsjett som det vi vedtok i høst. Det sier det meste også om Fremskrittspartiets rolle, sier landbruksminister Lars Sponheim.

STIGMATISERING: Lars Sponheim reagerer sterkt på stigmatiseringen av Frp.<p/>Foto: HÅVARD BJELLAND