Tirsdag formiddag klokken 10.30 møttes Hotell— og Restaurantarbeiderforbundet og Reiselivsbedriftenes Landsforening til mekling hos Riksmeklingsmannen i Oslo. Etter en måneds streik har meklingsmannen ifølge arbeidstvistloven plikt til å innkalle partene dersom det ikke er blitt noen løsning.

Meklingen pågikk i flere timer, bare avbrutt av en matpause. Det kan tyde på at partene er innstilt på å finne en løsning.

Prinsessebryllup

Meklingsmann Mats Stensrud understreket før meklingen at han vil høre på hva partene har å si etter en måneds streik. Hvis det er grunnlag for det, vil meklingen pågå utover ettermiddagen, men det blir ingen nattlig mekling. Meklingsmannen drar tilbake til Trondheim tirsdag kveld.

Prinsessebryllupet i Trondheim 24. mai kan bli rammet av streiken, og det bidrar trolig til å legge press på arbeidsgiverne. Nesten 4.000 hotell- og restaurantarbeidere er i streik landet rundt.

Forbundsleder Jens Hoel i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet sier at de må ha bedre tillegg for ubekvem arbeidstid. Han er villig til å drøfte ulike måter å løse dette på.

— Vi er fremdeles innstilt på en langvarig konflikt for å komme i mål med ubekvemstilleggene. Dette går vi til streik på for tredje gang siden 1996, og denne gangen gir vi oss ikke, sa Hoel før han gikk inn til mekling.

Prinsipper

Han mener mange andre begivenheter enn prinsessebryllupet bidrar til å presse arbeidsgiverne. Blant annet står turistsesongen for døren.

— Det gjør at arbeidsgiverne må ta til vettet og begynne å tenke, og ikke bare stå på prinsippene sine, sier han.

Arbeidsgiverne har som utgangspunkt at kveld, natt og helg er normalarbeidstid i hotell- og restaurantbransjen. Derfor har de vært prinsipielt imot å gi mer penger for å jobbe da.

(NTB)