Riksmeklingsmann Svein Longa sier at partene har vist en positiv vilje til å finne en løsning, men legger til at det er mange vanskelige spørsmål som står igjen. Han opplyser til NRK at meklingen vil pågå så lenge man har utsikt til en løsning.

Kompromissvilje

Etter åtte dager med konflikt kom arbeidsgiverorganisasjonen NAVO torsdag med et utspill som først ble kjølig mottatt av Akademikerne Helse.

Men begge parter ønsket at riksmeklingsmannen skulle involvere seg.

– Jeg har snakket med begge parter og fant at det er en positiv vilje til å komme til et kompromiss. Og da er det grunnlag for en ny mekling. Det spesielle nå er jo at vi ikke har noen frist, sier Longva til NRK.

Strid om lønn

Akademikernes forhandlingsleder Rune Frøyland sier til NRK at han er betinget optimist og håper på en løsning i løpet av natten.

– Dersom partene finner en løsning kan de streikende være tilbake på jobb allerede fra fredag morgen, sier NAVO-direktør Anne-Kari Bratten til NRK.

Det er særlig lønnsspørsmålet partene er uenige om, både i samlet omfang, men også fordelingen mellom sentrale og lokale tillegg.

Utsatte operasjoner

Konflikten omfatter 950 ansatte ved elleve sykehus rundt om i landet. En lang rekke operasjoner og undersøkelser er blitt utsatt, men helsedirektør Lars E. Hanssen mener at liv og helse ennå ikke er i fare.

Det var imidlertid ventet at helseminister Sylvia Brustad (Ap) ville gripe inn med tvungen lønnsnemnd om kort tid, dersom partene ikke selv hadde funnet et felles grunnlag for videre mekling.