Samlivsbrudd kan svi på flere måter. Én av dem er når advokatregningen for rettssaken dumper ned i postkassen.

I et tilfelle hentet inn av Nordea kom den samlede regningen for skilsmissen på 650.000 kroner. Da hadde partene brukt 150.000 kroner hver allerede før rettssaken kom i gang. Samlet tok saken tre år.

— Det er ikke uvanlig at regningen kommer opp i 200.000 kroner på hver om saken ender i rettssystemet. Dette er penger man heller kunne satt på kontoen til barna, sier Randi Marjamaa, forbrukerøkonom i Nordea.

Billig advokatmekler

Et alternativ til en dyr rettssak er å la en autorisert advokatmekler styre oppgjøret. Mekleren kan forhandle i konflikten til en brøkdel av prisen av et rettsoppgjør.

— Hvis uenigheten er stor kan det være en bra løsning å finne en uavhengig advokat som kan styre oppgjøret, sier Otto Risanger, økonomisk rådgiver og forfatter av «Skilsmisseboka».

— Det vil uansett bli mye billigere enn veien gjennom domstolsbehandling, hvor partene står hardt på kravene med hver sin advokat.

Selv om stor uenighet i noen tilfeller kan gjøre rettssak nødvendig, fører et rettsoppgjør sjelden med seg noe godt menneskelig, påpeker han.

— Mange opplever også at de totale kostnadene i forbindelse med juridisk bistand spiser opp veldig mye av det man kanskje «vant», sier Risanger.

Løst på noen timer

Line Hvidtsten Ingebrigtsen, advokat hos Fløien Advokatkontor, sier advokatmekling foreløpig er lite brukt. Hun tror grunnen er at ordningen er lite kjent.

— Meklingen har en veldig konfliktdempende effekt, og i tillegg reduseres advokatutgiftene mye. Vi skulle ønske flere hadde benyttet seg av dette, sier hun.

Det er vanlig at man bistås av en egen advokat under møtet hos mekleren. Ifølge Hvidtsten Ingebrigtsen ender et flertall av sakene med forlik.

— Å forberede en sak for retten er veldig kostbart, men her bruker vi bare noen få timer. Saken krever minimal forbereding, og er ofte løst i løpet av et møte eller to, sier Hvidtsten Ingebrigtsen.

Går det seks timer til meklingen, og mekleren tar 1500 kroner timer, kommer regningen på 9000 kroner.

— Advokatmekling bør være utprøvd før man tar ut stevning. Noen tenker at det er et fordyrende mellomledd, men veldig mange saker kunne vært løst før de ender i retten. Selv ved rettsmekling har det allerede påløpt store utgifter til stevningen, sier hun.

- Må være nøytral

Randi Marjamaa i Nordea sier årsaken til at mange saker blir så dyre er at de ofte drøyer over mange år. Marjamaas råd er å holde styr på økonomien i forkant, det vil si vite hvem som eier hva, ha separate sparekonti, og så videre.

— Når problemene først har oppstått er det en god idé å få inn en nøytral megler, slik at oppgjøret kan skje så fort som mulig, sier hun.

Velges advokatmekling fremfor rettslig forfølgning, er det viktig å passe på at advokaten som blir mekleren ikke har et klientforhold til noen av partene fra før.

— Da risikerer man at rådgivningen ikke blir objektiv, sier Thomas Eeg, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

TEGNING: GUSTAV KVAAL