Etter vedtaket skal all produksjon samles på meierianlegget i Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Anleggene i Syvde i Møre og Romsdal, Førde, Nordfjordeid og Bygstad i Sogn og Fjordane legges ned.

Viseadministrerende direktør Jan Ove Holmen i TINE Norske Meierier sier til NTB at om lag 35-40 arbeidsplasser vil bli berørt av anleggsnedleggingene.

Det er ønske om større effektivisering som ligger bak samlingen av osteproduksjonen i Byrkjelo. Et slikt samarbeid om bruken av melken i regionen vil gi store innsparinger, mener sentralleddet i meierisamvirket.

I første omgang skal anlegget i Byrkjelo produsere hvitost, men senere vil det også ta hånd om brunostproduksjon. Styret har ikke tatt stilling til om avdelingen i Byrkjelo skal fortsette som konsummelkanlegg.NTB