En interimgruppe med navnet "Mehamn-ulykka" har varslet om dette i et brev til justisminister Odd Einar Dørum. Gruppen har ennå ikke utformet noen formell søknad, og har heller ikke antydet noe beløp.

Bakgrunnen for ønsket om økonomisk støtte, er den nye granskingen som skal settes i verk etter at NRK Brennpunkt i et TV-program den 19. november reiste tvil om de konklusjoner Flyhavarikommisjonen kom fram til i sine rapporter i 1984 og 1988.

Kapteinens familie

Brevet til Justisdepartementet er underskrevet av Inger Luther. Hun opplyser at hun selv mistet sin far i denne flyulykken, og at hun er talskvinne for interimgruppen.

Blant de andre medlemmene av interimgruppen nevner hun Jon Hovring og Karin Hovring, henholdsvis bror og ektefelle til den omkomne flykapteinen Peer Christian Hovring, som førte ulykkesflyet.

I alt omkom 15 mennesker da Widerøes Twin Otter LN-BNK styrtet i havet sørøst for Gamvik i Finnmark den 11. mars 1982. Flyet var på vei fra Berlevåg til Mehamn.

Sterkt behov

— Vi føler et sterkt behov for å få etablert en større gruppe til å ta seg av alle de spørsmål som kommer opp, både av juridisk og organisatorisk art, heter det i brevet fra interimgruppen for de etterlatte.

Justisdepartementet har ennå ikke gitt noe svar på henvendelsen, får NTB opplyst.

Stortinget har vedtatt at omstendighetene omkring Mehamn-ulykken skal undersøkes av en granskingskommisjon oppnevnt av Stortinget.

Mandatet for den nye kommisjonen skal utformes av Stortingets presidentskap like over nyttår.

Presidentskapet skal også utpeke medlemmene.

(NTB)