Denne telefonen ble operativ i Norge mandag. Ved å slå telefonnummeret 800 35 550 kan man få lest opp pakningsvedlegget for legemidler av den syntetiske stemmen «Kari» – slik informasjonen er gjort tilgjengelig på Felleskatalogens pasientweb.

Landets rundt 130.000 synshemmede har fått et verdifullt hjelpemiddel som blinde og svaksynte i andre land ennå ikke har tilgang til.

Kvier seg

Særlig eldre synshemmede er storforbrukere av legemidler, og svært mange av dem sliter med å lese den tettpakkede og ofte knøttlille skriften på pakningsvedleggene. Hele 215.300 av befolkningen er over 80 år, og telefonen vil også få betydning for dyslektikere og personer med minoritetsbakgrunn.

– Mange kvier seg for å la andre lese opp denne informasjonen for seg. Det kan jo gjelde legemidler som man ikke ønsker å fortelle andre at man bruker, sier forbundsleder Åge Nigardsøy i Norges Blindeforbund.

– Vi vet at mange medisiner kan gi bivirkninger som kanskje kan forebygges dersom man blir klar over hvilke bivirkninger som er knyttet til et legemiddel. Tilbudet kan også være med å forbedre helsa for noen. Vi er derfor svært fornøyd med at Felleskatalogen har fått utviklet denne tjenesten, sier Nigardsøy.

Svar på EU-direktiv

Medisintelefonen er blitt til gjennom et samarbeid mellom blant andre Felleskatalogen AS, Legemiddelindustriforeningen og Norges Blindeforbund. Dette er den norske legemiddelindustriens svar på et EU-direktiv om at alle pakningsvedleggene skal være tilgjengelige i egnet format for blinde og svaksynte.

Apoteket på Jernbanetorget i Oslo bidrar som supporttelefon for varenummeret på legemiddelpakningene. Denne informasjon er nødvendig for å kunne gjøre nytte av den nye medisintelefonen.