I dag har vi cirka 30 yrkesutdanninger og 50 ulike grader på lavere og høyere nivå. Dette gjør det vanskelig for studenter og arbeidsgivere å forstå hva de forskjellige utdanningene egentlig inneholder.

Derfor har Stortinget bestemt at det skal innføres en ny gradsstruktur med en lavere grad (bachelor) av tre års varighet og en høyere grad (master) av to års varighet — totalt fem år for høyere grad.

De fleste utdanninger foreslås innpasset i den nye gradsstrukturen, unntatt medisin, psykologi og veterinærstudiet.

Ifølge den såkalte Kvalitetsreformen av høyere utdanning dreier ny gradsstruktur seg ikke bare om et navneskifte, men skal være en motivasjon til faglig forbedring. Innholdet skal fornyes samtidig med navnet gradene, heter det i en pressemelding fra Undervisnings- og forskningsdepartementet.

De nye gradsbetegnelsene skal innføres senest høsten 2003.

(NTB)