Hele 71 prosent får tilbud om plass på sitt høyest prioriterte studieønske. Men fremdeles har enkelte linjer nærmest umenneskelige poengkrav. Medisin— og journaliststudiene er de vanskeligste å komme inn på. - Det er de gamle traverne som går igjen. Fotojournalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo har en grense på 85,7, mens medisinutdanningen varierer fra 68,4 til 71,7, sier informasjonssjef Henrik Rødsæther ved Samorda opptak.Sykepleierutdanningen har hatt en enorm tilstrømning av søkere i år. Økningen er på hele 21,5 prosent i forhold til i fjor. Også førskolelærer- og allmennlærerutdanningen har snudd trenden og kan vise til økt popularitet.Årsaken er at disse fagene ligger på topp når det gjelder å utnytte den nye reformen, som åpner for søknader basert på reell kompetanse i stedet for karakterer. fakta/de høyeste opptakskravene De ti utdanningene med høyest inntakskrav:1. Fotojournalist, Høgskolen i Oslo 85,7 poeng (også basert på opptaksprøver)2. Medisin, Universitetet i Oslo, høstsemesteret, 71,7 poeng3. Medisin, NTNU, 70,5 poeng4. Medisin, Universitetet i Oslo, vårsemesteret, 69,2 poeng5. Medisin, Skottland, 68,9 poeng6. Medisin, Universitetet i Tromsø, 68,6 poeng7. Medisin, Sydney, 68,6 poeng8. Medisin, Universitetet i Bergen, 68,4 poeng9. Journalist, Høgskolen i Oslo, 68,1 poeng10. Medisin, Tyskland, 68 poeng fakta/størst nedgang i antall søkere 1. Elektroingeniør, Høgskolen i Buskerud, -87,5 prosent2. Yrkesfaglærer helse- og sosialfag, Høgskolen i Finnmark, -78,8 prosent3. Elkraftingeniør, Høgskolen i Narvik, -77,8 prosent4. Yrkesfaglærer, mekaniske fag, Høgskolen i Bergen, -76,2 prosent5. Kateket, Høgskolen i Volda, -75 prosent6. Yrkesfaglærer helse- og sosialfag, Høgskolen i Akershus, -73,4 prosent7. Yrkesfaglærer formgivning, Høgskolen i Akershus, -73,3 prosent8. Geologi og kjemi, Høgskolen i Sogn og Fjordane, -71,4 prosent9. Kjemiingeniør, Høgskolen i Østfold, -70 prosent10. Realfag, Høgskolen i Gjøvik, -69,6 prosent