PER JON ODÉEN per.odeen@bt.no

«mzoom» heter nettstedet som gir både teoretisk og praktisk opplæring i å bruke medier, være kritisk til mediene og skjønne hvilke etiske og moralske problemer journalistikken byr på.

Nettstedet er beregnet for unge mellom 13 og 19 år og blir lansert i Oslo 15.oktober. Alt nå er Statens Filminstitutt ute på mediemessen i Grieghallen for å vise sidene og snakke med ungdommene om opplegget.

– Det hele er lagt opp slik at de unge skal lære både teori og praksis. De må lese teorien før de får lov til å begynne på praksisen med å redigere sammen små historier. Vi skal lage emner om vold, sensur og andre viktige emner, det hele er lagt opp etter byggeklosseprinsippet slik at de unge får godkjent hver kursenhet og kan dokumentere at de har innsikt både i teori og praksis. Ingrid Thorsen representerer Norsk Filminstitutt i dette prosjektet:

– Hvorfor opplegget med «Little sister», tre unge og et barn i samme hus?

– Her vil de unge oppleve hvordan «virkelighets-fjernsyn» blir til. De vil se at det som ser ut som virkeligheten er en redigert virkelighet hvor enkeltepisoder er trukket ut av en sammenheng og satt sammen i en slags dramaturgi. Vi gjør det på en «Big Brother»-liknende måte, det engasjerer og gir mange opplevelser når spillet er i gang.

– Og målet?

– Målet er at skoleverket og ungdommene skal få et verktøy til å drive medieundervisning som gjør brukerne mer kritisk og i stand til å avsløre hvordan fjernsynet arbeider, sier Inger Thorsen. Prosjektet er støttet av Statens Filmtilsyn, Statens Skolefilmutvalg og undervisningsdepartementet og Norge 2005.