Mediapost og Fagpressen er allerede enige om å sette i gang testdistribusjon av flere fagblader.

A-pressen, Orkla Media og Aftenposten eier en rekke distribusjonsselskaper, og disse vil stille sine distribusjonsnett til rådighet for Mediapost.

De tre mediekonsernene og deres distribusjonsselskaper skal nå i stedet for å konkurrere, samordne sine distribusjonsnett, ifølge en pressemelding.

Det nye selskapet blir en konkurrent til andre post— og distribusjonsselskaper, og vil distribuere både aviser, blader og bøker.

Mediapost vil bruke teknologi fra det felleseide selskapet Distribution Innovation (DI). I dag benyttes løsningene fra DI av distribusjonsselskaper som dekker over 1,5 millioner innbyggere.

Samtidig er det klart at A-pressen går inn i DI. DI eies dermed med 20 prosent av A-pressen, 20 prosent av Orkla Media og 60 prosent av Aftenposten.

Bakgrunnen for etableringen av selskapet Mediapost skal ifølge medlemsbladet til Mediebedriftenes Landsforening (MBL) være prisøkningen av bladportoen som Posten Norge nå skal gjennomføre.