Det forsikret representanter for de tre store mediekonsernene da de møttes til debatt i Oslo Redaktørforening torsdag kveld.

For første gang i foreningens historie ble møtet avviklet på engelsk. Konkret skyldtes det at iren, David Montgomery som nå kontrollerer gamle Orkla Media, ikke snakker norsk. Symbolsk var det en påminnelse om at både Edda Media og Schibsted nå har et flertall av utenlandske eiere.

Giske klar

Temaet for debatten var hva redaktørene kunne forvente av sine eiere, hvilke utfordringer eierne selv ser og hvor i bildet befinner myndighetene seg. Deltakere i debatten var styreleder i A-pressen, Erik Nord, styreleder i Mecom Group, David Montgomery og konserndirektør Birger Magnus i Schibsted i tillegg til kulturminister Trond Giske (Ap).

Etter de mange forsikringene om at eiere og redaktører har samme interesser, skar kulturminister Giske gjennom med et klart budskap.

– Det er først når nedgangstidene starter vi får se hva medienes eiere står for. Hva skjer når markedet snur? Vi har opplevd det før, og i slike situasjoner er det ikke uvanlig med eierbeslutninger som griper dypt inn i redaksjonenes arbeid, sa kulturministeren.

Legger rammer

Han ble stående som forsvarer av redaktørenes interesser ved å peke på at det var eierne som tok de viktigste beslutningene i en avis. Hvor stor skal fortjenesten være? Hvor store ressurser skal brukes på redaksjonene? Svarene på slike spørsmål er de som betyr noe.

Norge har de siste årene opplevd dramatiske endringer på eiersiden i mediene. Regjeringen har lagt seg på en vente og se-holdning, men vår grunnholdning er klar, sa statsråden.

Han mente det var en hovedoppgave for myndighetene å sikre mangfold i eierskap og rettferdig konkurranse mellom mediekonsernene. Det siste hadde trolig klar adresse til planene om Media Norge.

Dyktig ire

David Montgomery, som har måttet tåle mye negativ omtale, avslørte igjen at han har gått sine barnesko i pressen. På direkte spørsmål fra lederen i Norsk Journalistlag, forsikret Montgomery at planene om å avvikle alle styrene rundt om i de gamle Orkla-avisene var kommet opp da han oppdaget at gruppens 42 redaktører ikke hadde oppholdt seg i samme rom de siste to år.

– Da forsto vi behovet for en bedre kommunikasjon i gruppen, og det er i den forbindelse vi har sett på rollen for disse styrene, sa Montgomery.

Da panelet diskuterte spørsmålet om å lovfeste bestemmelsene i redaktørplakaten, sa Montgomery lakonisk:

– Det vil være en trist dag for alle dersom den norske regjering må garantere redaktørene den frihet de allerede har.