Ifølge Stavanger Aftenblad mener advokat Bjørn O. Vikse at KrF-toppene Valgerd Svarstad Haugland og Kari Austerheim Silde har krenket Jan Birger Medhaugs ære i etterkant av at politiet henla voldtektssaken mot den tidligere betrodde partifellen.

Til tross for at politiet henla saken, fikk Medhaug ikke stille som KrFs kandidat. Det forklarte partifellene hans med at en henleggelse ikke var noen frifinnelse, samtidig som de strekt beklaget at saken ikke hadde kommet opp for rettsvesenet. Det er disse uttalelsene Vikse mener bryter med injurielovgivningen.

— Underforstått sier fylkesleder Austerheim Silde at det er beklagelig at min klient ikke tiltales. Dette er et utsagn som ikke er egnet til annet enn å øke belastningen for Medhaug, sier Vikse til Stavanger Aftenblad.

Det er ikke Auseterheim Slide enig i. Hun mener tvert imot at tospannet Vikse og Medhaug kjører et hard løp i mediene.

Før Medhaug gjennom sin advokat eventuelt går til søksmål mot KrF-toppene skal de to avgjøre om Medhaug skal klage på politiets avgjørelse om å henlegge voldtektssaken etter bevisets stilling. Vikse hadde nemlig heller sett at saken ble henlagt som "intet straffbart forhold" eller "intet straffbart forhold bevist".

(NTB)