— Retten er kommet til at Jan Birger Medhaug må frifinnes for Ann Karin Bleiviks erstatningskrav - både fordi det ikke er ført bevis for det seksuelle overgrep Bleivik hevder har funnet sted, og fordi kravet under alle omstendigheter er å anse som foreldet, heter det i dommen.

Medhaug er også tilkjent saksomkostninger på 70.000 kroner.

Medhaugs tidligere venninne, Ann Karin Bleivik (53), gikk til sivilt søksmål mot Medhaug etter at påtalemyndigheten henla anmeldelsen mot ham med begrunnelsen om at intet straffbart forhold hadde funnet sted.

Etter denne avgjørelsen valgte Bleivik å gå til erstatningssak mot Medhaug. Bleivik mener Jan Birger Medhaug voldtok henne 9. januar 1993, og ønsket at retten skulle gi henne en form for oppreisning.

Tidligere partileder i KrF, Valgerd Svarstad Haugland, var ett av hovedvitnene i den sivile rettssaken. Overfor NTB ønsket hun ikke å kommentere dommen fredag.

Saken kostet partilederen mye, blant annet var den én av grunnene til at hun ikke fikk fortsette som partileder, sa hun etter vitnemålet i Karmsund tingrett fredag i forrige uke.