— Vi motsetter oss ikke utbyggingen, men vi mener vann- og avløpsetaten burde erkjenne at utvidelsen av Svartavatnet har innvirkning på friluftslivet, sier Einar Grieg, daglig leder i Bergen Turlag.

Hever vannet 15 meter

Kommunen har søkt NVE om konsesjon for å bygge en ny 15 meter høyere demning på Svartavatnet, som er hovedkilde for Gullfjellet vannverk.

Langs Svartavatnet går en mye brukt tursti. Ved enden av vannet deler stien seg. En grein er rundløypen som ender tilbake på parkeringsplassen ved Osavatnet. Den andre greinen går via Kinndalen til Gullfjellet.

Denne bakveien til Gullfjellet er trolig en gammel ferdselsvei, påpeker Griegs kollega, naturvernkonsulent Søve Sondbø:

— Det er ikke tilfeldig at et fjell i området heter Vossavardene, sier han.

Nødvendig?

Einar Grieg mener det er grunn til å spørre om kommunen virkelig trenger å utvide Svartavatnet. Utvidelsen ble i 2001 priset til 78 millioner kroner og krever to års anleggsarbeid.

Bergenserne skal etter planen forbruke 40 millioner kubikkmeter vann årlig. I dag har kommunens vannverk i et normalår en samlet kapasitet på 53 millioner kubikkmeter. Utvidelsen av Svartavatnet bringer kapasiteten opp til 57 millioner.

Neste år vil Bergens fem vannverk dessuten være forbundet med hverandre, noe som gjør det enklere å takle tørkeperioder.

Magnar Sekse, konstituert fagdirektør for vann- og avløpsetaten, er ikke i tvil om at behovet er der:

— Vi mener det er nødvendig. Det så vi før påske, da en langvarig kuldeperiode gjorde situasjonen ganske prekær, sier Sekse og legger til:

— Andre byer har en reservekapasitet for nesten et år uten nedbør. Med utvidelsen vil Bergen ha reserver til 180 døgn uten regn. Klimaendringene kan gi mer nedbør på Vestlandet høst og vinter. Men resultatet kan også bli lengre tørkeperioder.

Vi må dessuten ha en reservekapasitet for økt behov.

- Vil flytte stiene

— I søknaden til NVE skriver vann- og avløpsetaten «Tiltaket vil ikke få innvirkning på bruken av området sett fra et turperspektiv». Er ikke det å bagatellisere følgene av å heve vannet med 15 meter?

— Vi tar mål av oss å ha en god dialog med grunneiere og brukerne av området. Vi skal finne løsninger som er akseptable for turfolket, slik som å flytte stien, lover Sekse.

HEVER VANNET: Turstien langs Svartavatnet blir liggende langt under vann hvis vannspeilet heves 15 meter. Illustrasjonen viser dagens og fremtidig vannkant.