De siste dagene har medieinvestoren deltatt i en stor kongress for europeiske medieaktører, næringslivsledere og politikere i Berlin. Torsdag sa han til kongressen ifølge Netzeitung.de at Mecom ikke er kortsiktig og må heller ikke oppfattes som selger.

Da var det gått knapt 24 timer siden han solgte selskapets aksjer i Bergens Tidende og Adresseavisen, de siste til rundt 70 prosent over børskurs.

Torsdag kveld dro Montgomery til London for å forberede fredagens generalforsamlinger i sitt gamle og nye investeringsselskap.

Ingen overraskelser

Den første generalforsamlingen er det de gamle eierne i Mecom som gjennomfører. – Vi har ikke noe der å gjøre, sier kommunikasjonsdirektør Ole Kristian Lunde i Orkla ASA til NTB.

Han venter heller ikke noen overraskelser når en generalforsamling av de nye eierne umiddelbart etterpå skal velge styre og trekke opp retningslinjene for det videre arbeid i Mecoms europeiske selskap der gamle Orkla Media er hovedstammen.

– Vi går ut fra at generalforsamlingen blir en formell bekreftelse på den avtale vi har inngått. Det ville overraske stort om ikke dette nærmest er en pliktøvelse, sier Lunde.

Han regner med at Orkla vil være representert ved fullmakt. Først den 13. oktober skal alle formelle forhold være i orden. Fra da av vil Mecoms europeiske selskap bli ledet av de tidligere sjefene i Orkla Media med Montgomery som en arbeidende styreleder.

Børsmelding

På spørsmål om hvordan resultatet av den lukkede generalforsamlingen vil bli gjort kjent, sier Lunde at han antar det blir sendt en børsmelding til London-børsen der Mecom er notert.

Lunde sier at det etter generalforsamlingene først og fremst er konkurransemyndighetene i aktuelle land som skal behandle kjøpsavtalen mellom Mecom og Orkla.

Tidligere var det knyttet stor usikkerhet til Mecoms likviditet før fredagens generalforsamlinger. Med salget av aksjene i de to norske regionavisene har Montgomery fått en helt annen likvid situasjon. Samtidig har Dagens Næringsliv meldt at Mecom støvsuger kontoene i Orklas lokalaviser for å styrke selskapets likviditet.

Uansett var det ifølge tyske medier en strålende opplagt Montgomery som de siste to dagene har gitt uttrykk for sin store tro på papiravisenes fremtid.