Det var natt til lørdag 25. juni ved 01.10-tiden at dramaet utspant seg på E 39 ved Grauthelleren, nord for Kristiansand sentrum. Mc-føreren kjørte forbi en BMW og fant etter forbikjøringen fram en skrarpladet pistol og siktet på bilen, skriver fvn.no.

— Siktede opptrådte truende overfor en familie i en bil, ved å rette et skarpladd håndvåpen mot dem. Handlingen var uprovosert og siktede var beruset. Dette fremstod som meget skremmende for fornærmede, heter det i dommen.

Siktet på familie

I bilen satt en familie på tre fra Songdalen. Pistolen, en Ruger Super Redhawk 44 Magnum-revolver, ble båret lett synlig i et åpent hylster langs høyre lår. Magasinet var ladet med skarpe skudd i pistoler. Mannen bar to ekstra magasiner som begge var ladet.

Revolveren var ladet med seks skarpe patroner med butt blyspiss, såkalte "dum-dum"-kuler.

I en liten time kjørte mannen rundt i beruset tilstand i Kristiansand og Vennesla. I Vestre Strandgate tok han motorsykkelen opp på bakhjulet og foretok, ifølge påtalemyndigheten, flere farefulle forbikjøringer. Flere steder avpasset han ikke farten etter forholdene eller fartsgrensen.

Kjørte rundt ruset

Mannen var i tillegg beruset da kjøreturen fant sted. Påtalemyndigheten mener at kjøringen medførte fare både for ham selv og andre trafikanter.

— Overtredelsen var grov fordi den omfatter to skrapladde håndvåpen, patronene i pistolen har særlig stort skadepotensial, tiltalte var beruset og pistolen ble båret lett synlig, heter det i tiltalen fra Agder politidistrikt.

Flere ganger gjorde politiet forsøk på stanse 34-åringen, men uten respons. Da tiltalte kjørte på E 39 gjennom Baneheitunnelen skjøt han seks skudd med revolveren slik at fotoboksen ble skadet.

— Han kjørte på en slik måte at patruljen reagerte. Mannen stoppet ikke på signal fra politiet, men etter å ha fulgt etter ham over en lengre strekning, hvor mannen kjørte en del over fartsgrensen, ble han stoppet ved Kongsgård, opplyste politiadvokat Johan Martin Kile ved Agder politidistrikt til fvn.no i slutten av juni.

Alvorlig sak

Da politiet senere på natta ransaket mannens leilighet ble det funnet 31 Magnus 44-patroner, 20 rifleammunisjon, 463 9 mm-patroner og 238 haglpatroner. Ammunisjonen var ikke forsvarlig nedlåst i våpenskap og politiet tok dermed også ut tiltale på dette.

Retten ser svært alvorlig på saken.

— Etter en samlet vurdering finner retten at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, som får betydning for straffutmålingen, heter det i dommen.

Krevde fengsel

Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel i seks måneder og en bot på 10.000 kroner. Det ble samtidig lagt ned påstand om at førerkort, våpen og ammunisjon inndras.

Retten fulgte aktors ønske. Mannen mister førerretten i to og et halvt år og han må betale 10.000 kroner i bot.