Saken gjelder en sexscene fra filmen «Brent av Frost» som NRK viste i programmet Store Studio i 2007. Klippet viser en ti sekunder lang samleiescene i båten som var fylt av fisk. Innslaget avsluttes med at skuespiller Gørild Mauseth vises naken forfra i to sekunder.

Mauseth følte seg krenket av innslaget. Hun mener at det verken var adekvat eller nødvendig å vise sekvensen med nakenhet. Skuespilleren stevnet NRK for brudd på åndsverkloven, og fremmet krav om erstatning og oppreisning. Det fikk hun i Oslo tingrett, men NRK anket dommen og fikk medhold i Borgarting lagmannsrett.

Fredag kom kjennelsen fra Høyesterett, der det går fram at tingrettens dom stadfestes.

TIL HØYESTERETT: Skuespiller Gøril Mauseth.