Mattilsynet gjennomførte i alt 3.008 inspeksjoner i løpet av kontrollen, som ble innledet mandag 23. oktober og har pågått i tre uker.

Selve kampanjen var varslet, men de enkelte inspeksjonene ble gjennomført uanmeldt i hotell— og restaurantkjøkken, kafeer og serveringssteder over hele landet.

Kontrollen satte søkelyset på de ansattes personlige hygiene, renhold av kjøkken og lokaler samt håndtering og lagring av matvarer i spisestedsbransjen. Formålet med aksjonen var å kontrollere at virksomhetene etterlever gjeldende krav.

– I lys av at dette var en varslet kampanje, synes jeg det er for dårlig at vi har måttet stenge så mange spisesteder. Det skal en del til før vi stenger en bedrift. Da må det foreligge helsefare eller mulig helsefare, sier Almaas til NTB.

Hun sier publikum som går ut for å hygge seg med et godt måltid må kunne forvente at alle forhold ved et spisested er i orden.

– Det hjelper ikke at maten smaker bra om du kan bli syk av å spise den, sier hun.

Almaas sier det derfor er viktig å minne om at opplæring i god hygiene og kunnskap om regelverket er et lederansvar.

– Mange av spisestedene som er blitt stengt, har ikke hatt gode nok rutiner, sier Almaas, som legger til at flertallet av virksomhetene driver bra.