Det var i fjor høst at EFTAs overvåkingsorgan ESA kom på inspeksjon til Norge for å sjekke om myndighetene gjør en god nok jobb med å kontrollere kjøttbransjen.

Svaret ble nei, skal vi tro rapporten Norge nå har mottatt. Mattilsynet får kritikk på flere punkter:

De interne styringsrutinene er for dårlige.

Kompetansen blant de ansatte holder ikke mål.

Prioriteringen av tilsynsoppgaver er uklar.

Blandet kjøtt og innvoller

24 slaktehus i forskjellige deler av landet ble undersøkt. Kontrollen avdekket blant annet manglende kjølekapasitet og dårlig hygiene. På ett av slakteriene håndterte ansatte ferskt kjøtt og innvoller om hverandre.

Rapporten har ført til at Mattilsynet ble kalt inn på teppet til Landbruksdepartementet. Departementet understreket på møtet at Norge gjennom EØS-avtalen har strenge forpliktelser når det gjelder kontroll og tilsyn.

Tilsynet har fått frist til 7. april med å rapportere til ESA hvordan manglene kan rettes opp.

– Vi har i etterkant utført umiddelbare tiltak for å rette på alvorlige avvik som ble funnet, opplyser seniorrådgiver Sonja Kluge-Berge i Mattilsynet. Dessuten skal opplæringen av de ansatte bli bedre.

Også i dag blir det krisemøte i departementet. Klokken 13 møter landbruksministeren Mattilsynet og representanter fra bransjen for å diskutere kjøttskandalen.

SCANPIX