Bakgrunnen skal være at Gilde helt fram til 25. april distribuerte varer som var omfattet av omsetningsforbudet som ble innført allerede 7. april.

– Når store aktører i markedet bryter et omsetningsforbud som er gitt i en så alvorlig sak som E. coli-saken hvor konsekvensene har vært store for dem som er blitt smittet av bakterien, er det nødvendig å statuere et eksempel som er synlig for alle. Av allmennpreventive hensyn er det viktig at det reageres når forbudte varer som har forårsaket helseskade sendes ut på markedet, sier administrerende direktør Joakim Lystad i Mattilsynet.

Stengt

– Vi er blitt informert av Mattilsynet om at anmeldelsen ble levert til Økokrim klokken 14.15 torsdag, opplyser kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Gilde til NTB.

Først sendte Gilde ut 576 kilo med salami det var nedsatt omsetningsforbud for fra sitt anlegg i Sarpsborg, og deretter ble det sendt ut flere forskjellige påleggsprodukter med omsetningsforbud fra lagrene i Bodø og Forus.

– Vi forstår at Mattilsynet reagerer på feilen og tar politianmeldelsen om brudd på omsetningsforbudet på alvor. En bindestrek førte til en misforståelse, men vi har aldri hatt intensjon om å omgå omsetningsforbudet. Derfor synes vi en anmeldelse er streng, men Gilde vil selvsagt samarbeide med politiet, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Gilde

Alvorlig

I en pressemelding skriver Mattilsynet at de ser meget alvorlig på at det ble distribuert produkter som var omfattet av omsetningsforbud.

– Omsetningsforbud er et av de viktigste virkemidler Mattilsynet har for å kunne beskytte forbrukeren mot mulig helsefare. Dersom et omsetningsforbud blir brutt, har vi ingen andre reaksjonsmuligheter enn anmeldelse, sier Lystad.

Gilde har satt i verk en fempunkts handlingsplan der målet er null feil på hygiene og produktkvalitet.

STATUERER EKSEMPEL: Direktør Joakim Lystad i Mattilsynet anmelder Gilde til Økokrim.
TERJE BENDIKSBY, SCANPIX