Det var ansatte i helsevesenet i Tønsberg som foreslo løsningen som resulterte i at Ruth Kristiansen kort etter fikk plass på sykehjem.–Vi syntes det var fælt. Men det var nødvendig for å få hjelp, sier Rolf Kristiansen til Dagbladet.Som separerte hadde de ikke lov å bo sammen, og da hadde ikke helsemyndighetene noen annen utvei enn å overføre den 79 år gamle hjelpetrengende Ruth Kristiansen til Slagen pleie— og omsorgssenter.Hennes nåværende eks-mann, 75 år gamle Rolf Kristiansen, forteller at kommunen ga paret et tilbud hjemme, men at han ikke orket mer etter å ha pleiet sin kone døgnet rundt i to år. Nå sitter han alene igjen i eldreboligen i Tønsberg, men han besøker henne flere ganger i uka.Hans nå tidligere kone lider av fibrositt, hjerteproblemer og har problemer med å bevege seg. I de siste årene har hun vært sengeliggende.Både statsminister Jens Stoltenberg, KrF-leder Kjell Magne Bondevik og det Høyre-styrte Tønsbergs ordfører Hans Kristian Hogsnes reagerer sterkt på ekteparets skjebne.–Det er uhørt at sivil status skal avgjøre om en pleietrengende skal få hjelpen han eller hun har behov for, sier Bondevik, mens Hogsnes på generelt grunnlag sier at ingen skal behøve å skille seg for å få hjelp av helsevesenet.