Avtaleutkastet hadde ligget i Forsvarsstabens skuffer i seks uker før Diesen ga klarsignal til å rekruttere flere leger til Afghanistan. Diesen tar æren for avtalen som ble inngått i sommer av generalmajor Leif Sverre Rosén kort tid før han måtte slutte som sanitetssjef.

Nå viser en redegjørelse som VG har fått tak i, at Forsvarsstaben, hvor Diesen er leder, trenerte legeavtalen.

Brigader Dag Hjelle, som ble utnevnt til midlertidig sanitetssjef da Rosén måtte gå, har skrevet redegjørelsen som er datert 17. juni.

«Til tross for det presserende i saken ble den likevel liggende seks uker i FS før man fattet beslutning om å godkjenne videre fremdrift», heter det.

Videre skriver Hjelle at sanitetssjefen ba om godkjennelse av avtalen med Ullevål, men godkjennelsen kom ikke før Hjelle purret etter en bombeeksplosjon i Maimana 23. mai, der en finsk soldat ble drept og en norsk lege såret.

I notatet bekrefter Hjelle at Roséns påstand om budsjettkrise i Forsvarets sanitet er korrekt. Hjelle skriver videre at budsjettkuttene gjorde at Forsvarets sanitet ikke kunne forberede legeavtalen med Ullevål. Hjelle bekrefter at han er enig med Rosén om at det ikke var gjennomførbart å etterkomme krav om å si opp andre ansatte for å få ansette kirurger.

Forsvarsstabens pressetalsmann Christian Øverli vil ikke kommentere saken.