— Jeg var likevel trygg på at jeg vil få det slik jeg ville, sier forsvarsministeren til Bergens Tidende. Hun smilte og var synlig lettet over at hun slapp å bryte det viktige løftet hun avla i valgkampen.

Strøm-Erichsen sier at det nå blir «fullt trøkk» for å komme i gang med arbeidet snarest mulig. 50 mill. kroner er avsatt på neste års budsjett, men totalt vil prosjektet få en kostnadsramme på 314 mill. kroner. Den nye tørrdokken skal etter planen stå ferdig i 2008.

— Det viktigste nå fremover blir å kvalitetssikre byggeprosjektet, og jeg håper at den prosessen er unnagjort i løpet av dette året, sier hun videre.

Statsråden har store vyer for Haakonsvern. Hun sier i samtalen med BT at marinebasen vil få økt betydning på flere måter. Bl.a. vil kompetansemiljøet bli styrket ettersom de nye fregattene skal vedlikeholdes der.

«Den nye tid» for Haakonsvern skisserer hun slik:

— Marinebasen har vært, og er fortsatt et viktig kunnskapsmiljø som i senere år dessverre var i ferd med å bli fragmentert. Dette skal vi nå rette på. Konklusjonen er at Haakonsverns betydning i det norske Forsvaret blir mye viktigere enn før.

Den nye tørrdokken er for øvrig ikke basert på å ta inn private skip, men bare forsvarsinstallasjoner, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.