Matematikkprofessor Brynjulf Owren er glad for at den negative trenden for matematikkfaget holder på å snu. I år har søkningen til faget slått alle rekorder. At det er så mange jenter i søkerbunken, syns han er ekstra gledelig.

— Det er ikke så godt å si hva som er forklaringen på den nye populariteten. Selv om det har vært mye negativ fokusering på matematikkfaget, har vi også hatt mye positivt, som for eksempel Abel-arrangementet med konkurranser og priser. Det virker nok stimulerende. Jeg tror også vi begynner å se fruktene av et langsiktig motiveringsarbeid, sier matematikkprofessoren til Universitetsavisa.