Den tidligere renholderen fikk svi økonomisk fordi Statens Pensjonskasse, der hun er medlem, har andre regler enn folketrygden.

Føler seg lurt

Nå har Britt Sætre anket saken til Trygderetten.

Hun føler seg lurt og synes det er uforståelig at hun skal bli straffet for at hun jobbet noen dager i en kortere periode.

— Vi uførepensjonister blir jo oppmuntret til å forsøke å komme tilbake i arbeid, sier hun.

— Men Statens Pensjonskasse så helt bort fra at jeg bare hadde et kort tilfeldig vikariatet. I stedet ble pensjonen redusert som om vikariatet varte et helt år. Det betydde at pensjonen ble kuttet fra 100 prosent til 33 prosent, selv om bruttoinntekten min i fjor bare var 13.000 kroner, sier Sætre.

Ingen oppmuntring

— Trygdevedtak som dette oppmunter sannelig ikke trygdebrukerne til å prøve seg i arbeid, sier professor i trygderett ved Universitetet i Bergen, Gudrun Holgersen.

Hun understreker at hun ikke kjenner detaljene i Sætres sak. Men hun synes det er underlig at Sætre får avkortet pensjonen bare etter å ha jobbet en kort periode.

Oppringingsvikar

Det var i fjor høst at den tidligere renholderen fikk tilbud om å bli såkalt «oppringingsvikar» som renholder i Bergen kommune.

For å være på den sikre siden kontaktet Sætre både Trygdekontoret og fastlegen før hun sa ja til å begynne å jobbe.

— Jeg var bekymret for at jeg kunne miste deler av pensjonen min, sier hun og fortsetter:

— På Trygdekontoret fikk jeg beskjed om at så lenge inntekten ikke ble høyere enn 66.000 kroner, kunne jeg jobbe så mye jeg ville. Fastlegen ringte for sikkerhets skyld også til Statens Pensjonskasse og fikk nøyaktig samme beskjed.

Forandret mening

Men da Statens Pensjonskasse oppdaget at hun hadde jobbet noen få timer hver dag i seks uker, fikk pipen en annen lyd.

— Dette definerer vi som sammenhengende arbeid, var svaret hun fikk i Pensjonskassen.

— Som oppringingsvikar kan det gå måneder mellom hver gang de ringer meg med tilbud om jobb. Og i fjor hadde jeg ikke jobbet i det hele tatt før jeg fikk vikariatet det nå er strid om, sier hun. Det er bra for meg å være i bevegelse slik at jeg ikke stivner. Slik gir småjobbing meg bedre helse, sier hun.

Urettferdig

Seniorrådgiver Knut Melheim bekrefter at regelverket i Statens Pensjonskasse er slik at uførepensjonister ikke kan ta noen form for regelmessig arbeid uten at pensjonen blir redusert.

— Uførepensjonister kan imidlertid ta tilfeldig arbeid en dag i ny og ne. Men dreier arbeidsforholdet seg om regelmessig arbeid over flere dager eller uker, betyr det at pensjonen blir redusert, forklarer han.

Britt Sætre sendte saken til Trygderetten til juli. Men hun venter fremdeles på avgjørelsen.

STRAFFET: Uføre Britt Sætre ble straffet av Statens Pensjonskasse da hun fikk et kortvarig vikariat som renholder.
Helge Skodvin