Bergenseren Odd Oppheim på Geilo forteller til bt.no at mange reagerer på at togpersonalet ikke lenger har våpen tilgjengelig, slik at de raskt og humant kan avlive dyr som blir påkjørt av toget.

Tirsdag ble fem sauer påkjørt av sykkeltoget på vei vestover fra Ustaoset. En av sauene ble drept på stedet, mens fire ble liggende sterkt skadet. En hytteeier kom til med en øks og gjorde slutt på dyrenes lidelser.

— Det må ha vært en forferdelig sterk opplevelse for passasjerene å bli vitne til at de skadde dyrene ble slått i hjel med øks. Selvsagt var påkjørselen tragisk for dyrene og helt sikkert en stor påkjenning for togpersonalet. Men her på Geilo er mange opprørte over at det ikke lenger er tillatt for togpersonell å ha våpen om bord i toget til bruk i slike ulykker, sier Oppheim.

Politiet sa nei

Informasjonssjef Preben Colstrup i NSB sier til bt.no at Norge i sin tid var eneste land i Europa som utstyrte lokomotivførerne med våpen for å kunne avlive påkjørte dyr.

— Etter oppfordring fra politiet har NSB avsluttet praksisen med å ha våpen om bord i togene. Dette er faktisk forbudt i alle andre land i Europa, forteller han.

Våpenloven setter krav til trygg oppbevaring av våpen.

— Ordningen med våpen om bord i togene ble avviklet fordi det ikke var mulig å oppbevare våpen trygt i toget. Dette økte risikoen for at uvedkommende kunne få tak i våpnene og utgjøre en fare for sikkerheten både til passasjerer og ansatte, sier Colstrup.

I tillegg er det slik at NSB etter arbeidsmiljøloven ikke kan pålegge personalet å bruke våpen, hvis de ikke føler seg trygg på bruken av det.

— For våre lokomotivførere er påkjørsel av dyr en stor belastning. Og det var en stor belastning enten de avlivet dyr eller ikke gjorde noe, i påvente av at politiet skulle komme til stedet og avslutte dyrenes lidelser, sier Colstrup.

Som på veiene

— På samme måte som at det ikke er bilistens ansvar å ha våpen i bilen og avlive et dyr man kjører på og skader, er det heller ikke togpersonalets ansvar å avlive påkjørte dyr. Ansvaret for det ligger hos politiet. Derfor har vi sluttet å ha våpen i togene, sier han.

NSB har gjort et unntak fra dette på Rørosbanen og Nordlandsbanen. Sist vinter og kommende vinter er det en prøveordning med våpen i togene i påvente av at politiet og kommunene langs disse togstrekningene får på plass en god beredskap for avliving.

— NSB har ansvar for å kjøre tog. Jernbaneverket har ansvar for at problemet med påkjørsel av dyr minimaliseres ved hjelp av gjerder og andre tiltak, sier Colstrup.