Ledelsen i Statens legemiddelverk (SLV) skal være svært skuffet over at Økokrim ikke har gått aktivt inn i saken.

En anmeldelse i november 2003 ble lagt til side av Økokrim. Men SLV mente å avdekke så tvilsomme avtaler mellom legemiddelselskapene og de tre grossistkjedene Apokjeden, Alliance UniChem og NMD at de sendte en ny og skjerpet anmeldelse for vel et år siden, skriver Aftenposten.

– Vi har hele tiden ment at dette er en sak for Økokrim. Da vi fikk inn avtalene, så vi enda mer alvorlig på forholdene. Derfor valgte vi å levere inn en ny og mer spesifikk anmeldelse i det stille. Vi kan ikke drive etterforskning, sier SLV-direktør Gro R. Wesenberg til avisen.

Økokrimsjef Einar Høgetveit ønsker ikke å kommentere saken overfor Aftenposten.