Det går fram av en reportasje i Dagens Næringsliv om hvordan de fire familieeide matkjedene opererer i Norge.

Leder av Produsentforeningen av 1909, Kristian Solberg, forteller til avisen at frittstående grønnsakprodusenter som tidligere leverte til Coop, mistet kontraktene straks de begynte å levere til den tyske billigkjeden.

Observatører

Ifølge DN har Coop hatt egne observatører til stede ved åpningen av LIDL-butikkene for å kartlegge hvilke norske leverandører som leverte varer til den tyske billigkjeden.

Det har ført til at flere produsenter benytter anonym emballasje slik at ingen skal kunne se hvor varene kommer fra.

Også NorgesGruppen og Rema 1000 driver med svartelisting av produsenter og leverandører av ferskvarer til LIDL. I ett tilfelle opplevde en grønnsakprodusent å bli satt utenfor etter å ha samarbeidet i 40 år. Andre forteller at de bare måtte stanse leveransene til LIDL for ikke å ryke ut av hele NorgesGruppen.

Generalsekretær Jon Røine i Norsk Gartnerforbund sier til DN at flere av hans medlemmer er blitt presset til ikke å levere til LIDL.

— Vi er ikke særlig fornøyd med kjedenes maktbruk. Jeg tør si det for jeg skal ikke levere til noen, sier generalsekretæren.

Holder tett

Siden den tyske billigkjeden varslet sitt inntog i Norge er den blitt utsatt for en svertekampanje fra en rekke hold. Selv har kjeden en informasjonsstrategi som går ut på at den ikke besvarer anklager mot seg.

På grunn av de handelshindringer Norge har mot utlandet er LIDL tvunget til å selge norske varer i stedet for billige utenlandske. I tillegg blir nå også leverandørene truet av familiekjedene til å boikotte LIDL.