HALLGEIR OFTEDAL

De enorme ressursene politiet har brukt i etterforskningen av Nokassaken har sikret påtalemyndigheten et vell av tekniske bevis som knytter de tiltalte opp mot saken. Om det er tilstrekkelig til domfellelse vil vise seg senere.

DNA-funnene er mange og entydige. Telefonavlyttingen omfattende. Tekniske funn er også avgjørende, mener påtalemyndigheten.

"Skyggen", Kjell Alrich Schumann, har ikke villet forklare seg for politiet. Det knytter seg spenning til om han vil fortelle om sin rolle når han får anledning til å forklare seg.

Nokasranets "hjerne", David Aleksander Toska (30) erkjente seg skyldig i tiltalen da han ble spurt av sorenskriver Helge Bjørnestad i dag. Toska erkjennner med andre ord straffskyld for ran med døden til følge. Senest onsdag morgen skal Toska starte sin forklaring i Stavanger tingrett. Det knytter seg stor spenning til hvor mye han da vil si, og om det kommer noe nytt frem utover det han har forklart seg om til politiet tidligere.

I retten vekslet de gamle vennene Toska og Schumann ikke blikk i går. Det er en isfront mellom de to som sitter på første benk i det kristne forsamlingslokalet på Forus, som er omgjort til rettslokaler.

Lite nytt

Aktors gjennomgang av de bevis påtalemyndigheten skal legge frem under hovedforhandlingene fortalte ikke noe nytt og spennende. Men aktoratets gjennomgang av bevisrekken i en systematisert form viser at tekniske bevis kan bli helt avgjørende ettersom flere nekter straffeskyld. Dessuten er det også uavklart om alle kommer til å avgi forklaring. Helt sikkert er det at David Toska vil forklare seg om sin egen rolle, men neppe trekke noen andre inn i saken gjennom egen forklaring.

Nytt var det at statsadvokaten fortalte hvordan den operative utelever, Arne Sigve Klungland, ble drept da han kom tett opp til åstedet. — Klungland ble drept av knusningsskader i hode og hjerne, og skuddet kom inn fra høyre, fortalte statsadvokaten. Et sivilt vitne i nærheten oppdaget at Klungland var død, og varslet en kvinnelig politibetjent.

Bevis mot alle

Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at alle de 13 tiltalte er skyldig, og at tekniske bevis supplert med den øvrige vitneførselen skal føre til fellende dom. Først og fremst er det de tekniske funn som er avgjørende, og i første rekke DNA-funn som knytter flere av de tiltalte opp mot ransutstyret som ble brukt, og som i ankelte sammenhenger ble funnet ved tilfeldigheter.

Telefonavlytting, kjøring gjennom bomstasjoner, bilder fra overvåkingskamera opp til ett år før selve ranet er blant bevismaterialet til politiet. Dessuten en voldsom mengde bilder fra overvåkingskamera fra en rekke steder i og rundt Stavanger sentrum før, under og etter ranet.

Tabbe etter tabbe

Politiet har også fått hjelp av ranerne underveis. Det er kjent at David Toska mistet en ørepropp inne i Nokaslokalene. På øreproppen fant politiet Toskas DNA.

Støvet fra glasset som ble skutt i stykker i Nokaslokalene la seg på pengesedlene som ble tatt med. Hjemme hos Erling Havnås fant politiet 150.000 kroner med glass-støv på som Nye Kripos mener stammer fra Nokas.

I en utbrent bil fant politiet et SIM-kort til mobiltelefon og et SIM-kort ble funnet i sjøen utenfor Drammen sammen med ransutstyr.

Stram regi

Sorenskriver Helge Bjørnestad kjørte første dag av hovedforhandlingene med stram regi. Han grep inn mot Ikmet Kodzadziku som gjespet under formiddagens rettsmøte. Han manet deltakerne til disiplin og komme tilbake til rett tid etter pausene.

Da de tiltalte kom til rettslokalene mandag morgen kjørte to av kortesjene samme rute. Den tredje valgte en annen vei. Over kortesjen fulgte politihelikopteret, fulgt av tre andre helikoptre leid av pressen. Utenfor rettslokalet stod bevæpnet politi i et stort antall.