I det politiske miljø handler ikke kritikken om innholdet i reformen, men om løftebruddet og den politiske dobbeltmoralen dagens opposisjonspartier mener å se hos de rødgrønne.

Bondevik-regjeringen forsøkte en tilsvarende operasjon i noe mindre skala for å få 2005-budsjettet til å gå i hop. Da protesterte dagens regjeringspartier med Jens Stoltenberg i spissen i harde ordelag.

Bryter løfter KrF-leder Dagfinn Høybråten som selv måtte stå skolerett for Jens Stoltenberg da han som statsråd ønsket å lempe på IA-avtalen, sier dette er toppen av løftebrudd.

Og han får følge av LO-leder Gerd-Liv Valla som påviser at Jens Stoltenberg skriftlig har forpliktet seg til ikke å legge fram de forslag han nå gjør.

LO-lederen er rystet over at regjeringen slår beina under Soria Moria-avtalen og skriver i en pressemelding at Arbeiderpartiet nå bryter de løfter partiet ga LO før valget.

Valla er selv medlem i partiets sentralstyre.

NHO-sjefen Finn Bergesen jr. sier Næringslivets Hovedorganisasjons tillit til fremtidig samarbeid med regjeringen er kraftig redusert. Han betegner de varslede endringer som regulære avtalebrudd.

Industrien bitter Den bitreste kommentaren kommer fra administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Han dokumenterer at sykefraværet de siste fem år er gått ned med 17 prosent.

— Det belønner regjeringen med å velte en milliardregning over på det private, verdiskapende næringslivet, sier Lier-Hansen. Han viser til det faktum at økningen i sykefravær er kommet i offentlig sektor der regjeringen selv har et førstelinjeansvar.

Organisasjonene i offentlig sektor er imidlertid ikke mer forståelsesfulle. De føler at regjeringens brudd med IA-avtalen rammer arbeidstakerne i offentlig sektor hardest.

Planlagt tillitsbrudd Leder for UNIO, Anders Folkestad, kaller endringsforslagene for et planlagt tillitsbrudd. Den nye ordningen og måten den ble foreslått på, har forverret forholdet mellom regjeringen og organisasjonene, sier Folkestad.

Leder for den statlige arbeidsgiverorgansiasjonen, NAVO, Lars Haukaas, mener dagens endringsforslag representerer et nederlag for alle parter som deltok i IA-avtalen.

Han tror ikke endringene vil redusere sykefraværet på sikt.